Pilot og daglig leder: Mathias Charman.
Erfaring fra Forsvaret og sivil luftfart med autonome droner opp til 35kg. 
Godkjent av Luftfartstilsynet i EASA kategori A1, A2 og A3. 

Godkjent og bestått kurs fra Statens Vegvesen for "arbeid nære eller på vei" - arbeidsvarsling. Dette er et kurs der større droner eller tettbebygde droneoperasjoner er relevant.
Back to Top